Beredskap i krisetid

Resultatrapport 2019-2022 

Norsk Folkehjelp Sanitet og Sanitetsungdom

Nøkkeltall: Aksjoner

Oppdragsmengden har de siste fire årene ligget på et stabilt høyt nivå, sammenlignet med forrige landsmøteperiode:

Strategiske mål for perioden 

Norsk Folkehjelps redningstjeneste har ett overordnet mål: å redde flere liv. Dyktige mannskaper og godt utstyr er våre viktigste verktøy for å lykkes med dette. 

Antall redningsaksjoner øker, og denne landsmøteperioden har vist at klima og kriser utfordrer oss jevnlig. Vi må utvikle metoder og kompetanse for å møte disse utfordringene. Vi skal ha høy kompetanse og kvalitet på følgende områder: 

 • Mannskaper 
 • Opplæring og trening 
 • Utstyr/teknologi 
 • Instruktører og ledere 

Norsk Folkehjelp skal jobbe aktivt for å sikre bedre rammevilkår for frivillighet i redningstjenesten. Vi skal være i front på faglig utvikling og være en sentral bidragsyter inn i redningssamvirket. 

En tydelig satsing på gode faglige aktiviteter for Sanitetsungdom gir grunnlag for økt rekruttering, og gir ungdommene selv ferdigheter de kan ta med seg resten av livet. Dette vil både være med på å forebygge hendelser i framtiden, og gi engasjerte og dyktige mannskaper og ledere i årene som kommer. 

I tillegg jobber vi for Norsk Folkehjelps felles strategiske mål for innenlandsaktiviteten: 

 • Økt medlemsvekst 
 • Lokallag med tilbud over hele landet 
 • Attraktive tilbud i alle lokallag, med fokus på kvalitet og læring 

De største hendelsene

2. januar 2019 mobiliseres redningstjenesten i Troms, da fire turister blir tatt av et snøskred på Blåbærtinden. Været er for dårlig for å gå inn i skredet, og frivillige er de neste 14 dagene i beredskap for innsats i tilfelle været bedrer seg. Den lange ventetiden og usikkerheten er en påkjennelse for alle involverte. To uker etter at skredet gikk, kan innsatsen starte. I løpet av de neste to dagene blir tre av de fire funnet og fraktet ned fra fjellet. Den siste blir funnet i juli.

– Det måtte være helt trygt for de som skulle inn på bakken, og det å sikre området var en spesiell og omfattende operasjon som ikke er så vanlig i norsk kontekst. Vi brukte alle tilgjengelige midler.
Vegard Standahl Olsen, skredleder i Norsk Folkehjelp Tromsø

23. mars 2019 får cruiseskipet Viking Sky motorstans i Hustadvika, og er svært nær å gå på grunn. Redningshelikoptre starter evakuering av de 1373 som er ombord, og frivillige står klare til å ta imot de evakuerte i Brynhallen. Til sammen blir 479 passasjerer evakuert og frivillige stiller opp med førstehjelp, registrering, mat, omsorg og informasjon.  

– Vår hovedoppgave ble å ivareta de evakuerte som kom til hallen. Mange var våte og kalde, og noen hadde vært helt sikre på at de kom til å dø ombord på båten.
Peter Harholt, operativ leder i Norsk Folkehjelp Nesset

12. mars 2020 stenger myndighetene ned Norge for å hindre spredningen av koronaviruset. Dette markerer starten på to år med unntakstilstand for samfunnet vårt. For mannskapene i Norsk Folkehjelp innebærer det betydelig endringer i hvordan man utfører oppdrag, nye retningslinjer og opplæring i smittevern. I 2020 og 2021 rykker mannskapene ut på like mange søk- og redningsaksjoner som til vanlig, men gjør i tillegg en massiv innsats knyttet til pandemien:  

 • Berdskapsambulanser som støtte til akuttberedskapen i helseforetakene
 • Førstehjelpere i beredskap for vaksinerte personer i observasjonsfasen  
 • Adgangskontroll på ulike helseinstitusjoner  
 • Informasjon til reisende på flyplasser og fergeleier  
 • Handling av mat og medisiner til personer i karantene/isolasjon i hjemmet  
 • Utlån av utstyr som telt og lys til kommunale legevakter i organisering av testvirksomhet eller luftveislegevakt  
 • Bistand til kommunene med smittesporing, test- og vaksinasjonsvirksomhet  
 • Transport av personer til og fra vaksinering 
– Mange har hatt en veldig bratt læringskurve og gått inn i uvante situasjoner. Det kan ligge mye usikkerhet i akkurat det, men vi har vist oss som en handlekraftig organisasjon som har fått til mye.
Vegard Eidissen Lindbæk, leder for Norsk Folkehjelp Sanitet

Natt til 30. desember 2020 går et større leirskred i Gjerdrum, som tar med seg ni bolighus med til sammen 30 leiligheter. 13 personer blir reddet opp fra skredgropa og 1000 personer blir evakuert fra området. Ti personer er tatt av skredet, og redningsaksjonen pågår til 5. januar før politiet konkluderer med at det ikke lenger er håp om å finne de savnede i live.

Over 80 mannskaper fra Norsk Folkehjelp bidrar: Operative ledere bemanner innsatsleders KO døgnet rundt mens redningsaksjonen pågår. De står blant annet for kartsystemet som bidrar til felles situasjonsforståelse, og som blir et viktig verktøy for å avgjøre hvor de savnede mest sannsynlig befinner seg. I tillegg bidrar beredskapsambulanser til evakueringen av et sykehjem like ved skredkanten, mens andre frivillige bidrar til å ta vare på evakuerte og samle inn klær og hygieneartikler til de som har mistet alt de eier. 

5. januar går aksjonen over til søk etter antatt omkommet, og siste savnede blir funnet 22. mars. 

Det er et svært godt samarbeid i ILKO. Vi vet at beslutningene som tas, har store konsekvenser. Vi må være helt sikre på at det er trygt å gå inn i området, og vi må være helt sikre på at informasjonen vi har er riktig.
Eileen Suzann Tennebø Bové, operativ leder i Norsk Folkehjelp Follo

17. mars 2022 åpner Norsk Folkehjelp en akuttinnkvartering for ukrainske flyktninger på Gardermoen. Det er tre uker siden Russland invaderte Ukraina og hundretusenvis er sendt på flukt fra hjemmene sine. 

Flere tusen av disse kommer til Norge. 

Akuttinnkvarteringen skal drives av ansatte i Norsk Folkehjelp, men de kunne ikke mobilisert så raskt uten frivillig innsats. På hotellet på Gardermoen er frivillige på vakt døgnet rundt de første ukene. Her jobber de med å dele ut klær og hygieneartikler, gi informasjon og opprette aktivitetstilbud til flyktninger i en svært usikker situasjon.  

– De har ikke med seg mye. Da vi kjørte inn det første lasset med klær kom det umiddelbart en dame bort til oss og spurte om vi hadde sko. Da jeg så ned på føttene hennes, hadde hun bare tøfler på.
Tore Edvinsen, frivillig i Norsk Folkehjelp Lørenskog 

Beredskap i klimaendringens tid 

19. april 2020 starter en skogbrann som kommer ut av kontroll i Sokndal i Rogaland. 23. april meldes det at over 150 personer fra brannvesenet, politiet, sivilforsvaret og Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) deltar i arbeidet. Over 60 hus må evakueres og en fylkesvei blir stengt. Norsk Folkehjelp stiller med mannskaper, beredskapsambulanser og akuttbil for å bistå med evakueringen, veisperring og førstehjelpsberedskap. 

– Det har vært et travelt døgn for våre mannskaper. Vi hadde 5 mannskaper på søk i Egersund i natt og formiddag. Etter noen timer hvile har vi nå sendt ned 12 mannskaper og 4 kjøretøy for å stå klar i Sokndal til å bistå med evakuering utover kvelden og natta.
Norsk Folkehjelp Jæren 

26. Januar 2019  får politiet i Sør-Vest melding om at det er kaos på veiene på Jæren på grunn av snø og sterk vind. Flere biler står fast, og i samråd med Hovedredningssentralen kaller de ut frivillige mannskaper for å bistå. Norsk Folkehjelp rykker ut med mannskaper og snøscooter, og bidrar til å evakuere flere av bilistene. 

– Svært krevende forhold for våre og andre organisasjoners mannskap i natt og morgentimene, en stor takk til alle som stilte opp!
Norsk Folkehjelp Jæren

8. desember 2021 blir 2.500 bilister stående fast i timevis på E18 ved Tvedestrand på grunn av et ekstremt snøvær. Det rapporteres om lastebiler som har kjørt av veien, brøytebiler som står fast og elbiler som går tom for strøm. Bilister melder etter hvert at de har stått fast på veien i opptil åtte timer. Frivillige fra Norsk Folkehjelp rykker ut med mannskaper, snøscooter og ATV for å bidra til håndtering og ivaretakelse av bilistene.

– Vi har i natt bistått med 4 mannskaper på ATV og snøscooter på E-18.
Norsk Folkehjelp Åmli

11. januar 2022 blir det sendt ut farevarsel for snøskred, flom og jordskred i store deler av Norge. I Møre og Romsdal truer Dokkelva med å gå over sine bredder. Tre boligområder i bygda Eresfjord må evakueres. Norsk Folkehjelp bidrar i evakueringen, vakthold ved veisperringer og å ivareta sikkerheten til Sivilforsvaret som jevnlig måler vannivået i elva. 

– Vi skaffa oss raskt oversikt over tilgjengelige mannskaper og hvem som kunne være ledere utover i uka, og klargjorde det vi har av utstyr til bruk både til lands og til vanns.
Rune Toven

21. Januar 2022 går et snøskred over Beisfjordveien som kutter strømmen i Beisfjord og isolerer flere innbyggere. Norsk Folkehjelp rykker ut med båt for å undersøke om noen er tatt av skredet, og står klare med skredmannskaper for eventuell innsats. Når det blir avklart at ingen er tatt av skredet, starter arbeidet med å sikre forsyninger og evakuere beboere i området. 

– Vi ønsker også å få takke våre egne medlemmer som har stått på døgnet rundt for å få hjulene til å rulle. Vi er heldige som har så mange dyktige medlemmer. Vi håper at vi nå snart får sikret veien slik at folk fortsatt kan få bo inne i den flotte fjorden.
Norsk Folkehjelp Ofoten

 

Teknologisk og faglig utvikling 

Norsk Folkehjelp har i perioden vært med å videreutvikle Felles ressursregister og SAR-rapport for å sikre en felles nasjonal oversikt over beredskapsressurser og bedre statistikk og kunnskap om våre egne aksjoner. 

Ett av våre viktigste bidrag til den teknologiske utviklingen i redningstjenesten har vært SARTopo, et digitalt kartsystem som Norsk Folkehjelp de siste årene har brukt på leteaksjoner, og som resten av samvirket virkelig fikk øynene opp for under redningsaksjonen på Gjerdrum. Her sikret kartverktøyet felles situasjonsforståelse, og var viktig i arbeidet med å finne ut hvor de savnede kunne være. Dette la grunnlaget for at det nå utarbeides et felles aksjonsstøtteverktøy for hele redningstjenesten som eies av Hovedredningssentralen.

Fagkonferanse Sanitet og Sanitetsungdom

Fagkonferansen er vår største faglige møteplass, der mannskaper og Sanitetsungdom fra hele landet møtes til foredrag, workshops og erfaringsutveksling. Etter én avlysning og én digital konferanse under pandemien, var konferansen tilbake i sin vante form i 2022. Konferansen, som ble åpnet av justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, ble den største noensinne med nesten 300 deltakere.

Instruktørsamling

Instruktørene er grunnstammen i organisasjonen vår, og sørger for at vi kontinuerlig får påfyll av nye, flinke mannskaper. Et viktig bidrag for instruktørene er den årlige samlingen med faglige oppdateringer og erfaringsutveksling med likesinnede. Samlingene gir uten tvil også viktig påfyll på av motivasjon og inspirasjon.

Til tross for koronasituasjonen har vi klart å gjennomføre disse samlingene med i snitt 50 deltakere hvert år.

Beredskapsledersamling

Vi har tilpasset oss den nye politireformen med 12 politidistrikter, og de første beredskapslederne per politidistrikt ble oppnevnt i 2019. Etter dette har det blitt gjennomført samlinger for disse beredskapslederne hvert år. Samlingene bærer preg av erfaringsutveksling, kompetanseheving og gode diskusjoner om fremtidige beredskapstiltak i Norsk Folkehjelp.

Redningstjenesten 50 år

Hovedredningssentralen markerte sitt 50-årsjubileum i september 2021 - ett år på etterskudd på grunn av pandemien. En delegasjon fra Norsk Folkehjelp deltok på jubileumskonferanse og en demonstrasjon av redningsressurser i Bodø Havn.

Norsk Førstehjelpsråd

Norsk Folkehjelp har i perioden hatt nestleder (2019-2020) og styreleder (2020-d.d.) i Norsk Førstehjelpsråd. Faglig råd i førstehjelpsrådet ble etablert i 2020, og Norsk Folkehjelp har hatt leder av faglig råd fra 2022-2023. Det er i perioden ansatt en daglig leder, og det arbeides aktivt med revidering av kurs, utvikling av nye av kurskonsepter og bruk av ny teknologi. 

FORF

FORF er et samarbeidsorgan for de frivillige organisasjonene som er engasjert i den norske redningstjenesten. Norsk Folkehjelp har gjennom hele perioden vært representert i styret, først ved Jon Halvorsen (styreleder 2019), deretter ved Erlend Aarsæther (styreleder 2020-2022) og til slutt ved Live Kummen (styremedlem fra 2022).

FORF har hatt fem overordnede mål i perioden:

 • Arbeide for å styrke økonomiske forhold for de frivillige i redningstjenesten
 • Sikre operative forhold for frivillige i redningstjenesten
 • Bidra til økt faglig kompetanse i den norske redningstjenesten
 • Arbeide for å øke samfunnsforståelsen for verdien av en redningstjeneste basert på lokalt forankret frivillighet
 • Arbeide med å styrke og videreutvikle FORF som paraplyorganisasjon

Høsten 2020 vedtok Gjensidigestiftelsen en rammebevilgning til FORF og prosjektet «Bedre lokal beredskap». Mange nasjonale delprosjekter har blitt gjennomført, blant andre økt tilgang til nødnettsterminaler, utvikling av et felles nasjonalt aksjonsstøtteverktøy og utredning av mulig konsept for nasjonal redningsskole. I tillegg har hvert politidistrikt fått midler til prosjekter som fremmer beredskap, samarbeid og fagkompetanse.

Prosessen «FORF mot 2028» ble initiert i 2022, og det ble gjennomført et større kartleggingsarbeid for å se hvordan FORF bør organisere seg for å møte medlemsorganisasjonenes behov i fremtiden. Norsk Folkehjelp har vært en betydelig bidragsyter i alle disse prosessene gjennom deltakelse i arbeidsgrupper og beslutningsfora.

Internasjonale impulser

Den internasjonale fjellredningskommisjonen (IKAR)

IKAR er stedet hvor redningstjeneste og forskere møtes for å etablere beste praksis for førstehjelp og redning. IKAR består av 123 medlemsorganisasjoner som hvert år møtes for å etablere standarder og anbefalinger for redningsarbeid. Norsk Folkehjelp har i perioden vært representert i skredkommisjonen og den medisinske kommisjonen. Vi har i tillegg fulgt bakkeredningskommisjonen tett, uten egen representant.

Norsk Folkehjelp har både bidratt til dette fagmiljøet, og hentet inspirasjon til egen organisasjon. Søkskapasitet ved hjelp av droner, håndtering av nedkjølte pasienter, nasjonale aksjonsstøtteverktøy og ikke minst standarder for prioritering av mange skredtatte, er noe av det arbeidet som IKAR har hatt på agendaen, og som Norsk Folkehjelp har tatt med i utviklingen av vår beredskap.

ICE-SAR

Representanter fra Sentralt Sanitetsutvalg, Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet og administrasjonen deltok på den internasjonale redningskonferansen ICE-SAR i 2022. Konferansen er en arena for nødvendig faglig påfyll fra et internasjonalt perspektiv, i tillegg til et sted å knytte bekjentskaper i redningstjenester fra andre land.

Under turen fikk deltakerne også besøkt noen av redningsgruppene på Island, som er en av verdens travleste redningsorganisasjoner. Det som imponerte mest var uten tvil kjøretøyparken til disse gruppene.

Mannskapsutveksling til Island

Høsten 2019 ble alle mannskaper i Norsk Folkehjelp invitert til å søke på en utvekslingstur til Island. 15 deltakere fra 12 lokallag i Norsk Folkehjelp reiste for å besøke redningskollegaer i Landsbjörg.

Deltakerne besøkte flere redningsgrupper for å lære fra islandske kollegaer. I Mosfellsbær ble det arrangert en søksøvelse ved fjellet Esja, hvor to ungdommer var savnet. Mannskapene fra Norge og Island trente sammen på søksteknikker og pasientbehandling, samt evakuering av pasient i svært krevende vær.

Støtteordninger for lagene

For å bidra til aktivitet og utvikling i lokallagene, setter Norsk Folkehjelp hvert år av tippemidler til materiellstøtte og kompetanse- og utviklingsfondet. I denne landsmøteperioden har vi fått 243 søknader til disse støtteordningene, og det er delt ut til sammen 11.690.000,- til lokallagene.

Ut fra antall søknader, ser dette ut til å være et nyttig bidrag på inntektssiden til flere av lokallagene.

Støtte til kjøretøy

I 2022 lyste vi ut en ekstra pott på 2 millioner som lagene kunne søke på for å investere i nye kjøretøy. 21 søknader ble innvilget, og det ga til sammen:

 • 11 nye redningskjøretøy
 • 2 nye beredskapsambulanser
 • 5 nye ATV-er
 • 3 nye snøscootere
«Vi er svært glade og takknemlige for denne tildelingen. Vi har fått en økning i antall treff på sosiale medier etter at vi ble mer synlige i lokalmiljøet. Flere tar kontakt med oss og vil vite om vårt arbeid – noe som igjen fører til økt interesse for å bli mannskap i redningstjenesten».
Lokallag som har mottatt støtte til nytt kjøretøy

De største fagprosjektene

Akutthjelperprosjektet 

I januar 2019 starter den aller første piloteringen med frivillige akutthjelpere i Norsk Folkehjelps lokallag i Sandnes, Jæren og Strand og Forsand, i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus. Samtidig starter utdanning av akutthjelpere til en felles pilot mellom Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Redningsselskapet i Vestfold, i samarbeid med Sykehuset i Vestfold HF. Samme høst blir det også markert oppstart av pilot i Norsk Folkehjelp Tromsø, i samarbeid med Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Tidlig etter oppstart av de første pilotene, starter arbeidet med utvikling av akutthjelperapplikasjonen som er avgjørende for at ordningen kan fungere over tid. Appen er klar til å ferdigstilles i juni 2020, men under pandemien har framdriften stått relativt stille. De piloterende lagene har forblitt i pilot og applikasjonen ble liggende uten ferdigstillelse. Det var derfor med stor glede man kunne markere oppstarten av applikasjonspilot i Vestfold i juni 2022, med utvidelse fra desember.

Hypotermiløftet 

Hypotermi (nedkjøling) er en tilleggsutfordring ved alle våre oppdrag, uavhengig av årstid og værforhold. Hypotermiløftet består av to deler: Et kompetanse- og et utstyrsløft. Det er blitt utviklet en metode for forebygging og behandling av hypotermi som nå er innarbeidet i grunnopplæringen av nye mannskaper. I tillegg er det utviklet en standard utstyrspakke til lokallagene.

70 instruktører fra 40 lokallag har fått instruktøropplæring og utstyr, og har deretter gjennomført et standardisert tre-timers kursopplegg for mannskapene i sine lokallag. Utstyret er nå blant standardutrustningen som er med på redningsaksjoner. Metoden og utstyret har også fått stor oppmerksomhet fra samarbeidspartnere, og er blitt presentert for både politiet, andre organisasjoner og i den internasjonale fjellredningskommisjonen. 

Bratt og glatt 

Norsk Folkehjelp har hatt et hull i kunnskapen, ferdighetene og beredskapen for redning i bratt og glatt terreng. Prosjektet har hatt en todelt målsetning - ett mål er å bedre mannskapenes sikkerhet og kapasitet til redning i bratt terreng. Det andre er å kunne gi bedre hjelp til pasientene våre, som i økende grad befinner seg i potensielt farlige situasjoner i bratt og glatt terreng.

Gjennom prosjektet har vi funnet beste praksis for denne type redningsarbeid gitt våre frivilliges forutsetninger, og utviklet et metodesett for redningsmetodene vi skal bruke. I prosjektet har vi lært opp og utstyrt 20 instruktører som igjen lærer opp mannskaper i sine lokallag. Utstyret og metodene er allerede brukt i redningsoppdrag.  

Vannredning 

Etter Viking Sky-hendelsen fikk Norsk Folkehjelp én million kroner til å styrke vannberedskapen, fra rederiet som eier cruiseskipet. Med disse midlene, samt støtte fra Sjømannsforbundet, ble Fagkurs Elv og Sjø utviklet. Kurset er en tilleggsutdanning for søk- og redningsmannskaper, og skal gjøre mannskapene bedre rustet til innsats i og ved vann. I tillegg til kurset, er det kjøpt inn vannredningssett til 15 lokallag, og det er utdannet 20 instruktører som igjen kan lære opp flere mannskaper. 

Droner i redningstjenesten 

Da vi gikk inn i denne perioden var det to relativt små droneprosjekter i Norsk Folkehjelp: Ett i lokallaget Midt-Troms og ett i Moelv og Omegn. Dette har i løpet av perioden utviklet seg til å bli nesten landsdekkende, og vi har gjort vårt første funn av en savnet person med drone.

Norsk Folkehjelp har to representanter i Hovedredningssentralens droneforum, hvor det jobbes med felles standarder for hele redningstjenesten. 

Norsk Folkehjelp Midt-Troms har også sammen med en importør stått i spissen for å utvikle skredsøker til droner, og har også startet opp et prosjekt for mobilsporing fra drone. 

Påskeberedskap

Åpningen av påsken 2019 var et samarbeidsprosjekt med FORF, og ble gjennomført i Sirdal med samfunnssikkerhetsministeren på besøk. #kontinuerligtrening og dagens øvelse ble frontet gjennom hele påsken.

I 2020 og 2021 bar påskeberedskapen preg av at Norge var rammet av en pandemi. Disse to årene benyttet befolkningen i stor grad nærområdet til turer, og få lag hadde stasjonær beredskap. Alle lag hadde derimot forhøyet hjemmeberedskap og beredskap på populære utfartsområder.

I 2022 ble påsken åpnet på hovedkontoret til Norsk Folkehjelp av Oslos ordfører Marianne Borgen. Her ble samarbeidspartnere og donorer invitert til foredrag om «beredskap i en urolig tid» med seksjonsleder Erlend Aarsæther.

Sanitetsungdom

En tøff start på landsmøteperioden  

Landsmøteperioden startet tøft for Sanitetsungdom. Som for mange andre organisasjoner med ungdomsaktivitet, la pandemien et lokk på aktiviteten og gjorde det vanskelig å engasjere seg. Både fagkonferanse og sommercamp - Sanitetsungdoms største sentrale samlinger - ble avlyst i 2020 og gjennomført med restriksjoner i 2021. 

Samtidig gjorde restriksjoner og avstand det vanskelig for lokallagene å opprettholde aktivitet i ungdomsgruppene. Dette førte til at flere ungdommer falt fra, og at om lag syv ungdomsgrupper la ned aktiviteten sin i løpet av de siste fire årene.  

Ungdomstur med superjeeps

Etter flere utsettelser på grunn av pandemien, reiste 20 sanitetsungdommer på utveksling til Island høsten 2021.

Her besøkte de flere ungdomsgrupper, hvor den ene hadde hele 40 ungdommer på aktivitetskveld. Her skapes vennskap raskt, og facebook-forespørsler ramler inn. Det var veldig inspirerende å se hvor store ungdomsgruppene er på Island, selv på små steder.

Ungdommene fikk også oppleve rusletur i lavagrotte, superjeeptur til det avsidesliggende området Thorsmørk og fjelltur med de islandske ungdommene.

Ny retning for Sanitetsungdom  

På tross av pandemien har landsmøteperioden vist oss at Sanitetsungdom utvikler seg, og de har besluttet å ta et skritt vekk fra fokuset på friluftsliv og heller gå i en mer faglig retning med fokus på trening, utvikling og kurs.  

Som et ledd i denne satsingen er det også besluttet at det skal arrangeres to nasjonale fagsamlinger for Sanitetsungdom hvert år, i tillegg til fagkonferanse og sommercamp. Første samling ble avholdt i november 2022, og samme år ble norsk grunnkurs i førstehjelp en integrert del av Sommercampen i 2022.  Målet er at disse samlingene skal styrke ungdommene i førstehjelp- og redningsfaget.

Sanitetsungdom i ny uniform 

I forlengelse av et større fokus på førstehjelp- og redningsfaget har Sanitetsungdom også designet sin egen uniform, som blir lansert våren 2023. Den kan bæres av Sanitetsungdom som har fylt 15 år og har bestått førstehjelpskurs for mannskaper i Norsk Folkehjelp.  

En ny vår for Sanitetsungdom  

Selv om landsmøteperioden startet tøft, kan de siste årene vitne om en ny vår for Sanitetsungdom. Prioriteringene for landsmøteperioden vektla vekst, og at dette skulle oppnås med tilrettelegging for ungdomsaktivitet. Erfaringene fra perioden viser at økt aktivitet og flere tilbud har resultert i flere aktive ungdomsmedlemmer. Flere ungdomsgrupper som har ligget brakk en stund, har begynt å blomstre igjen. Samtidig har tre helt nye ungdomsgrupper startet opp: Arendal, Hå og Tromsø.  

Ungdommen er også en aktiv gjeng som ønsker å lære: Om lag 600 medlemmer som faller innunder Sanitetungdoms aldersspenn har deltatt på førstehjelpskurs de siste fire årene. Mange av disse har deltatt på flere kurs, og de nye fagsamlingene har blitt godt mottatt. 

Dette er gode nyheter for hele organisasjonen. Sanitetsungdom er en viktig rekrutteringskilde til den frivillige redningstjenesten. Samtidig er det viktig å tilby ungdom en spennende og meningsfull hobby hvor de får mulighet til å utvikle og utfordre seg selv.  

Rekruttering og opplæring

Økt rekruttering og flere lokallag har vært et av hovedmålene i perioden. Etter at Sentralstyret i 2021 øremerket penger til synlighet, har vi etablert en mer helhetlig og systematisk måte å jobbe med rekruttering på.

Gjennom to kampanjer i 2022, én med fokus på å bli redningsmannskap og én med fokus på å bli førstehjelper, rekrutterte vi over 600 nye mannskaper til Norsk Folkehjelp. I denne perioden fikk vi også over 700 nye medlemmer. 

Nye lokallag som ble opprettet i perioden: 

 • Alta (2020) 
 • Øvre Romerike (2021) 
 • Hustadvika (2021) 
 • Modum (2021) 
 • Øverbygd (2022) 
 • Røros (2022) 

I tillegg har tre eksisterende lag startet med sanitetsvirksomhet: Hitra og Frøya, samt Arendal.

Fagmerking og redningstjenestens logo

Det er i perioden også jobbet med statushevende tiltak for å gjøre det mer attraktivt å være frivillig i redningstjenesten.

Ett av tiltakene har vært å innføre fagmerking i sjakkmønster oransje/sølv på uniformene. I tillegg har vi innført logoen for redningstjenesten på uniformsjakken.

Disse tiltak ene er i tråd med anbefalingene fra rapporten «De frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonenes rolle i dagens samfunn» fra Nasjonalt Redningsfaglig Råd.

Kurs og opplæring

En av våre viktigste oppgaver er å legge til rette for kompetente og godt trente mannskaper.

Ny kunnskap er viktig, og vi skal være i front med fagutvikling. I løpet av perioden har følgende utdanningsplaner blitt revidert eller utviklet: 

 • Vinter og skredopplæring (2019) 
 • Førstehjelpskurs for mannskaper i Norsk Folkehjelp (2020) 
 • Søk og redning (2020) 
 • Grunnkurs ledelse (2020) 
 • Fagkurs elv og sjø (2021) 
 • Avansert førstehjelp (2021)
 • Bratt og glatt (2021) 
 • Snøscooter (2022) 

De siste fire årene er det også laget e-læring til grunnkursene våre. Dette har to viktige sider: Å få standardisert teoriundervisningen i grunnkursene (førstehjelp og søk og redning), samt å forenkle kursgjennomføringen for både instruktører og deltakere.

Så langt er over 120 grunnkurs blitt gjennomført med e-læring. Mellom 80 og 90 % av deltakerne melder etter endt kurs at de er fornøyd eller svært fornøyd med e-læringen. 

Pandemien har sørget for at rekruttering og kursing tidvis har vært svært utfordrende i denne landsmøteperioden. Til tross for nesten to år uten mulighet til å holde fysiske kurs, har vi likevel utdannet svært mange gjennom både grunnkursene og de videregående kursene våre:

Avansert førstehjelp 

En revidering av utdanningsplanen for beredskapsambulansekurs startet i forrige landsmøteperiode, i samarbeid med Røde Kors. Den gamle planen var fra 2006, og det var på høy tid å revidere denne. Det ble raskt klart at vi måtte starte på utviklingen av et helt nytt kurs, som har fått navnet avansert førstehjelp, og det første pilotkurset ble arrangert i 2021.

Utdanningsplanen er utarbeidet med vekt på kvalitetssikring av mannskap og er like viktig for de som driver alle typer pasienttransport, eller for de som ønsker å heve sin egen fagkunnskap innen førstehjelp. 

Kurset er tilrettelagt med e-læring i Nakos-portalen, i tillegg til fysiske helgesamlinger med fagfordypninger og praktiske øvelser.

Politikk

Norsk Folkehjelp jobber kontinuerlig for å bedre rammevilkårene til frivillige i redningstjenesten. Vi deltar på høringer i forbindelse med statsbudsjettet og revidert statsbudsjett, og gir høringsinnspill til relevante offentlige utredninger. Vi deltar årlig i debatter på Arendalsuka, hvor også frivillige i Norsk Folkehjelp Arendal har stand.  

I 2022 fikk vi endelig gjennomslag for flere nødnettabonnementer og kan med dette dele ut 405 flere terminaler til lokallag over hele landet. Dette har vært svært viktig for vår operative evne, og ikke minst for at nye lokallag kan være i beredskap. 

Våre viktigste saker i perioden har vært: 

 • Økt statsstøtte over justisbudsjettet 
 • Flere nødnettabonnement 
 • Fritak for engangsavgift på redningskjøretøy 

Under pandemien så vi også viktigheten av frivillige for å sikre en god helseberedskap, og har begynt å jobbe for fast støtte over statsbudsjettet til helseberedskap. Denne saken fremmer vi i fellesskap med Røde Kors og Norske Kvinners Sanitetsforening. 

Takk til alle frivillige,

støttespillere og

samarbeidspartnere

som gjør denne innsatsen mulig

Sammen skaper vi et tryggere samfunn!